Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anl. 5. Stenhuskällare, valv under trappa

Uppdaterad