Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stadsmuseet i Stockholm

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anl. 5. Stenhuskällare, valv under trappa

Uppdaterad