Foto

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anl. 5. Stenhuskällare, valv under trappa