Foto

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anläggning 5. Stenhus, västra väggen