Foto
Fotograf: Qviström, Linda. Stadsmuseet i Stockholm

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anläggning 5. Stenhus, västra väggen

Uppdaterad