Foto
Fotograf: Qviström, Linda. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anläggning 5, stenhus. Källarvalv

Uppdaterad