Foto
Fotograf: Kujanen, Tiina. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anläggning 5, stenhus

Uppdaterad