Omslagsbild Kvinnor som murbräckor
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Kvinnor som murbräckor : idéhistoriska strövtåg med Ellen Key som referenspunkt / Susel Hedström Huveröd

Den här boken handlar om de, främst kvinnliga, pionjärer som drev utvecklingen framåt på en mängd områden under åren 1875-1914. Nya tankar föddes till exempel om könsroller och jämlikhet, politik och demokrati, skola och uppfostran.

Bokens fokus ligger på två av dessa kvinnor, pedagogen Anna Whitlock och författaren Ellen Key. De kämpade båda för kvinnors rättigheter och grundade tillsammans Whitlocks skola, senare Whitlockska samskolan på Eriksbergsgatan. Boken avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 163 sidor.

Innehåll
Till läsaren – Varför denna bok?
Den europeiska avkroken - Skandinavismens kopparslagare
Varifrån kom idéerna? – Hur spreds de?
På spaning efter framtiden – Upptäckts- och bildningsresor till Europa
Nordamerika – Nya Verlden – Utopier i verkligheten? Modeller att hämta?
Norden mitt i Europa – Brandes, Ibsen, Strindberg – en gemensam nordisk idémarknad
Pionjärskorna – De arga unga kvinnorna
Det finns bara en Ellen Key – Ellen Key och vännerna
Nya himlar, ny jord – Nyckeln heter uppfostran!
Nya vindar i lärdomsvärlden – Akademiska motkulturer
Ettrig och hängiven pionjärdoktor – Stockholms arbetarinstitut, ocensurerad kunskap åt folket
Studentföreningen Verdandi – varningar och skandaler – Ändå en arena för blivande statsministrar
Palmgrenska samskolan – småländsk prästson bryter mark i huvudstaden
Kvinnor som murbräckor i det svenska skolsystemet
Anna Whitlock – vem var hon?
Anna och Ellen på barrikaderna
Djursholm – drömmen om livet på landet – Elsa Beskow med ritstiftet vid salongsbordet
Whitlockska samskolan – för barn av alla slags konfessioner
Också en skola har rötter – göteborgska!
Göteborgs högre samskola – drömmen om en symbios mellan hem och skola
Källor och litteratur
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad