Foto

Hammarby gård

Hammarby gård. I förgrunden ladugården, i bakgrunden Sofia och Katarina kyrkor.