Foto

Vy från Bondegatans ändpunkt över Hammarby sjö mot Klippan med kvarnen