Foto

Danviksklippan, med kvarnen, sett från Hammarby sjö