Foto

Hammarby gård

Hammarby gård 1892. Troligen är det den dåvarande arrendatorn Otto Almgren med fru som är fotograferade framför huvudbyggnaden.