Fotograf: C.G Rosenberg
Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens ateljé på Waldemarsudde

Här ser vi prins Eugens ateljé på Waldemarsudde som den såg ut på prinsens tid. I ateljén arbetade prinsen med mindre målningar, så kallat stafflimåleri, men också med stora målningar, så kallat monumentalmåleri. På fotot finns prov på verk av båda sorter.

Till höger på den stora träställningen sitter ett förarbete, en så kallad kartong, till den över fyrtio meter långa freskmålning som prins Eugen utförde i Stockholms stadshus 1916 till 1922. Verket heter Staden vid vattnet och avbildar olika delar av Stockholm. Förstudien vi ser här visar stadsdelen Klara (numera Norrmalm) och är utförd i kol medan det färdiga verket är målat direkt på den putsade murytan i Stadshuset. Till vänster på kartongen sitter en skiss till en annan målning av prins Eugen. Det är en version av ett av prinsens mest kända verk – Molnet. Verket finns i fyra utföranden och detta är skissen till den sista och största av dessa. Det färdiga verket finns på Svenska institutet i Rom.

Ateljén var prins Eugens arbetsplats och rummet ligger högst upp i hans hem. I förgrunden ser man flera av de föremål och verktyg som en konstnär behöver för att kunna arbeta – bland annat penslar och färgtuber. Ljuset i fotot kommer från ett stort takfönster som vetter mot norr. Just norrljuset är det ljus som konstnärer tycker är det bästa att arbeta i.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad