Brev från arkitekt Ferdinand Boberg till prins Eugen med skiss av nybygget på Waldemarsudde från 1903.
Text
Författare: Boberg, Ferdinand (1860-1946). Prins Eugens Waldemarsudde

Brev från Ferdinand Boberg till prins Eugen

Prins Eugen anlitade sin gode vän arkitekten Ferdinand Boberg för att uppföra sitt nya hem på Waldemarsudde 1903-1905. I detta brev från Ferdinand Boberg till prins Eugen daterat den 9 november 1903 har Boberg skissat på hur silhuetten av det pågående slottsbygget ter sig sett från Ryssviken.

I Waldemarsuddes arkiv finns de slutgiltiga ritningarna av Ferdinand Boberg från 1903 men också fem blyertsskisser som man kan förmoda återspeglar Bobergs arbete med byggnadens exteriör. Men det mesta av planeringen gjordes muntligen mellan de båda vännerna, konstnären Eugen och arkitekten Boberg. Men det finns ett par brev bevarade mellan dem som skrevs under hösten/vintern 1903 då Eugen vistades ett par månader i Italien på sin läkares inrådan efter en tids sjukdom. I dessa brev kan man följa deras gemensamma planering för slottet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad