Brev med äskande om ekonomiskt stöd till Nelly Sachs år 1945
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nelly Sachs får understöd som statslös flykting

Den 23 april 1945 skriver bokförlaget Neuer Verlag A/B till Stockholms stads kommitté för statslösa flyktingar och ber om ekonomiskt stöd till Nelly Sachs. 

"Fröken Sachs har översatt en del av den stora svenska lyriken till tyska, och enligt författarnas samt andra fackmäns utlåtanden äro dessa översättningar överdådigt väl gjorda. Dessutom har fröken Sachs själv skrivit en del dikter som hör till det bästa som på senare tid skrivits på tyska språket. För närvarande är det dock omöjligt att ge ut tysk lyrik. Fröken Sachs kommer från ett bildat hem, men har mistat hela sin förmögenhet. Hon sköter sin moder, som legat svårt sjuk sedan månader tillbaka, och kan förnärvarande icke förtjäna sitt eget uppehälle. Hon är i stort behov av ett understöd, som samtidigt vore en uppmuntran åt en författarinna, vilken verkligen har gjort sig förtjänt av en sådan."

I en anteckning på själva brevet ser vi att kommittén betalade ut en tillfällig hjälp till Nelly Sachs på 100 kronor.

Nelly Sachs föddes den 10 december 1891 i Schöneberg, Berlin, och dog den 12 maj 1970 i Stockholm. Hon var en tysk-svensk författare av judiskt ursprung som från 1940 var bosatt i Stockholm.  Tidiga verk av Nelly Sachs brändes under bokbålen i Tyskland 1933. Hon fick hjälp av författarinnan Selma Lagerlöf att fly till Sverige.

Stockholms stads kommitté för statslösa flyktingar bildades den 10 juni 1944. Kommittén skulle i första hand fungera som förmedlande myndighet med ärenden av de mest skiftande slag som bostads- och arbetsproblem, yrkesväglednings- och utbildningsfrågor samt frågor om pass och medborgarskap. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad