Text
Upphov: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Främlingspass från andra världskriget

Främlingspass för Anders Norrman, som i juni 1943 ansökte om uppehållstillstånd i Sverige. Norrmans släkt var så kallade estlandssvenskar, vilket också är instämplat i passet. Släkten härstammade ursprungligen från Dalarna och hade flyttat till ön Ormsö ett antal generationer tidigare.

Estlandssvenskarna var en svensktalande språkminoritet som framförallt bodde i Aiboland, kustområdena och öarna i det som idag är västra och norra Estland. Där hade estlandssvenskar bott sedan 1200- och 1300-talen då deras förfäder anlände från nuvarande Sverige och Finland. Nästan alla estlandssvenskar flydde, som Anders Norrman, till Sverige under andra världskriget.

Främlingspasset är utfärdat av Socialstyrelsen, som också har förlängt giltighetstiden för passet fram till 1944. Därefter är det Utlänningskommissionen som förlänger passets giltighetstid och från 1948 polismyndigheten. I Anders Norrmans främlingspass kan man se att innehavaren av ett sådant provisoriskt pass inte hade samma medborgerliga rättigheter som en person med svenskt medborgarskap. Till exempel står det:

”Visering beviljad under förutsättning att passinnehavaren icke i Sverige tager del i politisk propaganda”

och

"Gäller inte för vistelse inom för utlänningar förbjudna områden, ej heller i Stockholms stad”

I passet finns också stämplar och signaturer från Stockholms stads kristidsnämnd. Lokala kristidsnämnder skötte under andra världskriget om utdelningen av kuponger för ransonerade varor som kaffe, fläsk, bensin och kläder.

Först år 1984 har Anders Norrman ansökt om, och fått, permanent uppehållstillstånd i Sverige. Varför det dröjde så länge och varför han gjorde det just då, är inte känt. Främlingspasset är i privat ägo har publicerats med tillstånd av Anders Norrmans systers barnbarn Anne-Christine Glaas.

Under åren 1570-1721 var Estland en svensk besittning. Efter freden i Nystad 1721 styrdes Estland av Ryssland. Efter ett par decennier som självständig republik mellan första och andra världskriget återerövrade Sovjetunionen Estland 1944. Först 1991 blev landet åter självständigt.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad