Handskrivet brev från baltisk flykting 1941
Text

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

I ett brev till Carl Lindhagen tackar den estniska flyktingen Elmar för den gåva han fått från Carl Lindhagens donationsfond för flyktingar. Elmar hade varit direktör i estniska utrikesdepartementet och flytt från sitt land under andra världskriget. I brevet hyllar han också Sveriges gästfrihet och demokratiska ordning.

”Borgmästare Carl Lindhagen, Höglandstorget.

I anledning av den stora gåvan som undertecknad i dag haft äran att mottaga genom Borgmästare Carl Lindhagen från donationsfonden för flyktingar, ber undertecknad att få framföra till högtärade Borgmästaren och alla donatorer sin djupaste tacksamhet och vördnad.

I dessa tider, då ett oskyldigt land efter det andra brutalt förstörs genom enkelt våld och bedgrägeri, hoppas och ber vi flyktingar, att detta gästfria land – Sverige - i evighet får behålla sin frihet och demokratiska ordning, som ett lysande ideal och framtidsförhoppning även för oss andra.

Dessa ideal har för många i Balticum alltid varit förbundna med Borgmästare Carl Lindhagens ärevördiga namn, till vilken undertecknad ber att få framföra sin största högaktning, tacksamhet och vördnad.

Elmar Kirotar
(f.d. direktör i estniska utrikes departementet).”

Under andra världskriget flydde cirka 30 000 invånare från Estland, Lettland och Litauen till Sverige. Flyktingar kom också från Skandinavien och andra länder i Europa. I början av kriget var den svenska flyktingpolitiken dock restriktiv, speciellt mot judiska flyktingar.

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var liksom sin syster Anna Lindhagen starkt engagerad i frågor rörande fred, flyktinghjälp, internationella relationer och kvinnors rättigheter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Baltiska flyktingar vid krigsfartyg 1944

Baltiska flyktingar vid krigsfartyg 1944

Flyktingar från Baltikum 1944

Flyktingar från Baltikum 1944

Flyktingar från Baltikum i mindre segelbåt angör vid krigsfartyg 1944

Flyktingar från Baltikum i mindre segelbåt angör vid krigsfartyg 1944

Flyktingar från Estland på Sabbatsberg

Flyktingar från Estland på Sabbatsberg

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Spår av Förintelsen
Tema

Spår av Förintelsen

1933-1945 förföljde och mördade nazister och deras anhängare judar, romer, funktionsnedsatta, homosexuella och andra människor som de menade var mindre värda. Förföljelserna ökade…

Stigbo barnhem tog emot flyktingbarn

Stigbo barnhem tog emot flyktingbarn

Tackbrev från flykting 1941

Tackbrev från flykting 1941