Handskrivet brev från baltisk flykting 1941
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

I ett brev till Carl Lindhagen tackar den estniska flyktingen Elmar för den gåva han fått från Carl Lindhagens donationsfond för flyktingar. Elmar hade varit direktör i estniska utrikesdepartementet och flytt från sitt land under andra världskriget. I brevet hyllar han också Sveriges gästfrihet och demokratiska ordning.

”Borgmästare Carl Lindhagen, Höglandstorget.

I anledning av den stora gåvan som undertecknad i dag haft äran att mottaga genom Borgmästare Carl Lindhagen från donationsfonden för flyktingar, ber undertecknad att få framföra till högtärade Borgmästaren och alla donatorer sin djupaste tacksamhet och vördnad.

I dessa tider, då ett oskyldigt land efter det andra brutalt förstörs genom enkelt våld och bedgrägeri, hoppas och ber vi flyktingar, att detta gästfria land – Sverige - i evighet får behålla sin frihet och demokratiska ordning, som ett lysande ideal och framtidsförhoppning även för oss andra.

Dessa ideal har för många i Balticum alltid varit förbundna med Borgmästare Carl Lindhagens ärevördiga namn, till vilken undertecknad ber att få framföra sin största högaktning, tacksamhet och vördnad.

Elmar Kirotar
(f.d. direktör i estniska utrikes departementet).”

Under andra världskriget flydde cirka 30 000 invånare från Estland, Lettland och Litauen till Sverige. Flyktingar kom också från Skandinavien och andra länder i Europa. I början av kriget var den svenska flyktingpolitiken dock restriktiv, speciellt mot judiska flyktingar.

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var liksom sin syster Anna Lindhagen starkt engagerad i frågor rörande fred, flyktinghjälp, internationella relationer och kvinnors rättigheter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad