Litteraturtips
Författare: Hansson, Svante (f. 1938). Stockholms stadsbibliotek

Flykt och överlevnad : flyktingverksamhet i Mosaiska församlingen i Stockholm 1933-1950 / Svante Hansson

Det har ibland framförts kritik mot att Sverige inte tog emot fler judiska flyktingar under 1930- och 40-talen. Den här boken är ett försök att klargöra detta och den har Stockholms judiska församling i fokus. Hade församlingen kunnat agera på ett annorlunda sätt och i så fall hur? Hur stort inflytande hade egentligen församlingen? Var medlemmarna rädda för hur den stora flyktingströmmen kunde påverka svenskarnas inställning till de judar som redan fanns i landet? Boken innehåller många citat från bland andra representanter för den judiska församlingen, politiker, handläggande tjänstemän och judiska flyktingar. 444 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad