Tackbrev från emigrant till Carl Lindhagen
Text
Författare: Grete Berges. Stockholms stadsarkiv

Tackbrev till Carl Lindhagen 1941

I ett brev till Carl Lindhagen tackar imigranten Grete Berges för den gåva på hundra kronor hon fått från Carl Lindhagens donationsfond år 1941. 

Grete skriver bland annat att hon sedan sommaren försörjt både sig själv, sin dotter och sin mor. Både dottern och mamman hade dessutom varit sjuka. Men Grete avslutar ändå brevet i en hoppfull ton: 

”Men ändå klarar jag mig och så är dess penge just nu av stort nytte. Jag betalar skatt och värnskatt och jag ska visar att man även som emigrant när man började helt på nytt utan penge kan behållar sitt mål och genomföra sina planer.” 

Under andra världskriget flydde många människor till Sverige. Flyktingar kom både från Skandinavien och från andra länder i Europa. I början av kriget var den svenska flyktingpolitiken dock restriktiv, speciellt mot judiska flyktingar.

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var liksom sin syster Anna Lindhagen, som också nämns i brevet, starkt engagerad i frågor rörande fred, flyktinghjälp, internationella relationer och kvinnors rättigheter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad