Text

Stockholmspolisen anklagas för att behandla flyktingar som förbrytare – debatt i stadsfullmäktige 1939

I december 1938 har polisen skickat en förfrågan om extra anslag till stadsfullmäktige. Det särskilda skäl som anges är den ökade mängden "utlänningsärenden" som blivit följden av det växande antal flyktingar som sökt sig till Stockholm.

När ärendet tas upp till diskussion i stadsfullmäktige den 27 februari 1939 inleder Sven Linderot (Sveriges kommunistiska parti) med en lång anklagelseakt mot polisen: "Hur behandlar Stockholms polismyndigheter dessa flyktingar? I en hel rad fall behandlas sådana flyktingar som kriminella element."

Linderot konkretiserar:

"Jag känner en hel del fall bara rörande dem, som kommit in på allra sista tiden, där flyktingar från Österrike och Tyskland, i vissa fall också ganska kända, tidigare riksdagsledamöter, anhållas. De tagas i förvar på polisstationen, man tar fingeravtryck av dem, man gör vanliga brottslingsfotografier för förbrytaralbum, som finnas i alla länder, man tar alla slags kännetecken, man antecknar om de ha ärr eller dylikt, och man räknar guldplomberna i munnen – man uppgör med andra ord en kriminalkatalog över dessa flyktingar, som om de vore de grövsta brottslingar."

Sedan beskriver han närmare ett antal fall där olika flyktingar behandlats illa. Linderoth hävdar också att stockholmspolisen har skickat information om flyktingar till Nazityskland:

"Från kriminalavdelningen sänder man sedan dessa fingeravtryck, fotografier o. s. v. till Geheime Statspolizei i Berlin och åstadkommer därmed genom svenska polismaktens försorg först och främst en registrering av hit undflydda politiska flyktingar, som naturligtvis är mycket tacknämlig för den tyska polismakten."

Efter debatten kontaktas Linderot av borgarrådet Yngve Larsson som ber om rapport om de sakpåståenden Linderot gjort i debatten. Den rapporten kan du läsa här.

I debatten deltog även Gustaf Larsson och herr Höglund.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnbarnen börjar regera idag. 4689 år sammanlagd ålder i Stadshuset (1950).

Barnbarnen börjar regera idag. 4689 år sammanlagd ålder i Stadshuset (1950).

Främlingspass från andra världskriget

Främlingspass från andra världskriget

Polismästaren begär ökad personalstyrka med anledning av den ökade invandringen 1939 – stadsfullmäktige

Polismästaren begär ökad personalstyrka med anledning av den ökade invandringen 1939 – stadsfullmäktige

Rapport om att polisen skickat uppgifter om flyktingar till Nazityskland 1939

Rapport om att polisen skickat uppgifter om flyktingar till Nazityskland 1939

Spår av Förintelsen
Tema

Spår av Förintelsen

1933-1945 förföljde och mördade nazister och deras anhängare judar, romer, funktionsnedsatta, homosexuella och andra människor som de menade var mindre värda. Förföljelserna ökade…

Sven Linderot. Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1944

Sven Linderot. Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1944

Yngve Larsson. Ledamot av stadsfullmäktige 1935-1954. Borgarråd 1924-1946

Yngve Larsson. Ledamot av stadsfullmäktige 1935-1954. Borgarråd 1924-1946