Text

Rapport om att polisen skickat uppgifter om flyktingar till Nazityskland 1939

När stadsfullmäktige debatterade polisens anslag den 27 februari 1939 väckte kommunisten Sven Linderot uppmärksamhet. Under debatten gav han flera exempel på hur polisen behandlat flyktingar illa och menade även att polisen lämnat ut känsliga uppgifter om flyktingar till "fascistiska länder" som till exempel Nazityskland.

Borgarrådet Yngve Larsson tyckte Linderots anklagelser vara så anmärkningsvärda att han bad om en skriftlig rapport. I Larssons personliga arkiv finns den här kopian av Linderots rapport samt ett brev Larsson skickade till överståthållare Thorsten Nothin med begäran om utredning av saken.

I Linderots rapport kan du läsa om hur ett antal flyktingar behandlats "som kriminella" och hur polisen informerat "fascistiska" statsmakter om dem. Ett exempel:

Charlotte Bischoff. Fick under förvaringstiden genomgå fingeravtrycks- och fotograferingsproceduren. I detta fall erhölls upplysning genom en av polissystrarna, som meddelade B. att "rapporten och fotografierna har sänts till Tyskland, men det dröjer nog länge ännu innan vi får svar". Då B:s man sedan 1934 sitter i fängelse, dömd till 8 år, kan i detta fall förfaringssättet ge anledning till diverse chikaner.

I rapporten berättas även om flyktingarna Willy Neumann, Arthur Henschel, Alfred Raab, August Moser, Otto Sohkanen och Yrjö Enne.

Linderot har sänt brevet från Sveriges kommunistaska partis kontor på Kungsgatan 84 i fastigheten Härolden 12.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Polismästaren begär ökad personalstyrka med anledning av den ökade invandringen 1939 – stadsfullmäktige

Polismästaren begär ökad personalstyrka med anledning av den ökade invandringen 1939 – stadsfullmäktige

Skylt på Willy Brandts hus i Hammarbyhöjden

Skylt på Willy Brandts hus i Hammarbyhöjden

Spår av Förintelsen
Tema

Spår av Förintelsen

1933-1945 förföljde och mördade nazister och deras anhängare judar, romer, funktionsnedsatta, homosexuella och andra människor som de menade var mindre värda. Förföljelserna ökade…

Stockholmspolisen anklagas för att behandla flyktingar som förbrytare – debatt i stadsfullmäktige 1939

Stockholmspolisen anklagas för att behandla flyktingar som förbrytare – debatt i stadsfullmäktige 1939

Sven Linderot. Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1944

Sven Linderot. Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1944

Tackbrev från flykting 1941

Tackbrev från flykting 1941

Yngve Larsson. Ledamot av stadsfullmäktige 1935-1954. Borgarråd 1924-1946

Yngve Larsson. Ledamot av stadsfullmäktige 1935-1954. Borgarråd 1924-1946