Ansökan om plats för dotter på Frimurarbarnhuset
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Arbetslös änkeman vädjar om plats på barnhem för sin dotter

Gustaf Albert Dalman var änkeman med tre barn. Sedan han förlorat både arbete och hustru var situationen akut. Han vädjar nu om plats på Frimurarbarnhuset för sin 8-åriga dotter Sigrid Martina Albertina.

Frimurarbarnhuset tog emot barn till fattiga föräldrar som inte hade råd eller möjlighet att ta hand om dem. Ofta var det barn till änkor eller änklingar. Barnen skulle vara mellan 6 och 10 år. De skulle vara friska och ”välartade” och vara födda inom äktenskapet.

Så här skrev Gustaf Albert i sin ansökan:

Till Styrelsen för Frimurarbarnhemet.

Undertecknad som för närvarande är utan anställning, och vars hustru nyligen är död står nu ensammen med mina tre barn. Får härmed ödmjukast bedja om det fans någon möjlighet att få min doter Sigrid Martina Albertina född den 2 September 1900, intagen på barnhemet. Som jag af arbetsbrist blifvit utan medel och min hustru genom långvarig sjukdom bidragit till att jag nu ej vet någon utsickt att kunna försörga mig och alla barnen får jag på det ödmjukaste bedja om det finns någon möjlighet att få flickan till barnhemet i det snaraste.

Stockholm den 9 mars 1908.

Högaktningsfullt, Gustaf Albert Dalman

Med ansökan skickades också intyg från läkare om att Sigrid Martina Albertina var frisk, samt intyg att pappan Gustaf Albert var ordentlig och skötsam.

Ansökan beviljades och Sigrid Martina Albertina togs in på barnhuset den 27 juni 1908

 

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad