Foto

Småpojkarna på badklippan. Frimurarbarnhuset i Kristineberg, 1923.