Foto

Parken med Frimurarbarnhuset i Kristineberg i bakgrunden, november 1926