Ansökan om plats på Frimurarbarnhuset för son
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den fattiga änkan Agusta Ingeborg ansöker om plats på barnhem för sin son.

Sven Pettersson var 6 år och yngst av änkan Augustas 4 barn. Eftersom Augusta arbetade utanför hemmet, på ett tvätteri, hade hon inte möjlighet att se efter Sven och önskade att han skulle få en god uppfostran på Frimurarbarnhuset.

Till Frimurarbarnhuset kom barn till fattiga föräldrar som inte hade råd eller möjlighet att ta hand om dem. Ofta var det barn till änkor eller änklingar. Barnen skulle vara mellan 6 och 10 år. De skulle vara friska och ”välartade” och inte ha någon funktionsnedsättning (lyte). Dessutom skulle de vara födda inom äktenskapet.

Så här skrev Augusta Ingeborg i sin ansökan till Frimurarbarnhuset:

Som det är min mans önskan till det sista, att jag skulle försöka att få vår gosse Sven Johan Erik Pettersson in på Frimurarbarnhuset, är det äfven min önskan att vår ansökan till Frimurarbarnhuset blef beviljat.

Venligen

Augusta Ingeborg Pettersson

Enka, Jag är fattig jag ber om det är möjligt att bli ihågkommen.

Med ansökan skickades också läkarintyg om att Sven var frisk. Som bilagor till ansökan finns även flera vitsord om mamman Augusta Ingeborg. Så här står det i ett av dem:

Bland barnen som söka inträde i Frimurarbarnhuset finnes en gosse Sven Johan Erik Petterson, 6 år gammal. Son till en hygglig enka Augusta Pettersson boende på Privatgatan i f.d. Holmia Bostäder i Katarina. Hon är enka med 4 oförsörjda barn, hvaraf denna är den yngsta. Barnen äro godartade & det vore synd denna lilla skulle i brist på tillsyn (modern arbetar utom hemmet) råka ut på gatans faror och otyg. Modern känner jag sedan gammalt som en ordentlig, arbetsam & plikttrogen quinna. Hos oss var hon kokerska 1888-1890. Jag vill med dessa rader söka göra hvad jag kan på att få hennes ansökning beviljad & gossen intagen i Barnhuset. Med din goda hjelp & ditt inflytnade tänker jag det skall gå lättare & hoppas vänligast att du begagnar detsamma härtill.

Gamle vännen CH Backman

Sven Petterson blev intagen på barnhuset den 15 september 1908. Du kan läsa mer om Sven och Frimurarbarnhuset i temat om Frimurarbarnhuset.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad