Svartvitt fotografi av Märta Magnusson på Frimurarbarnhuset
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Märta Magnusson vid Frimurarbarnhuset, februari 1927.

Frimurarbarnhuset var ett barnhem för föräldralösa barn och barn till fattiga föräldrar som inte hade råd eller möjlighet att ta hand om dem. Ofta var det barn till änkor eller änklingar. Barnen skulle vara friska, ”välartade” och inte ha någon funktionsnedsättning. 

På barnhuset fanns en egen skola och den praktiska yrkesutbildningen var central.

Frimurarbarnhuset grundades 1753 och höll då till i lokaler i hörnet av Skeppare- och Storgatan. År 1867 flyttade barnhuset till Kristineberg. 1930 blev det åter dags att flytta till nya lokaler, den här gången till Blackeberg. 

Barnhusets verksamhet upphörde 1940 och ombildades då till en stiftelse. Stiftelsen ger bland annat stöd åt forskning samt stödjer organisationer som arbetar för behövande barn och ungdomar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad