Bildkonst

Fröken Fredriksson vid Frimurarbarnhuset.