Ansökan om plats på Frimurarbarnhuset för dotter
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Fattig änka ansöker om plats på barnhem för sin dotter

År 1908 skrev den fattiga änkan Judith Charlotta Söderström till Frimurarbarnhuset och ansökte om plats för sin 7-åriga dotter Karin Maria Charlotta. 

Judith Charlotta hade tre barn och dottern Karin Maria Charlotta hade tidigare bott hos sin farmor i södra Sverige, då mamman inte hade möjlighet att ta hand om alla barnen. 

Till Frimurarbarnhuset kom barn till fattiga föräldrar som inte hade råd eller möjlighet att ta hand om dem. Ofta var det barn till änkor eller änklingar. För att få en plats på barnhemmet skulle barnen vara mellan 6 och 10 år. De skulle vara friska,”välartade”och inte ha någon funktionsnedsättning. Dessutom skulle de vara födda inom äktenskapet. 

Så här skrev mamman Judith Charlotta i sin ansökan: 

Till Direktionen för Frimurarbarnhuset

Härmed får jag änkan efter mekaniska arbetaren C. E. Söderström och befinnande mig jämte mina tre barn i fattiga omständigheter, vördsamt anhålla, att min dotter Karin Maria Charlotta, född den 15 Augusti 1901, hvilken under senaste tiden varit boende hos min svärmoder i Hossmo socken utanför Kalmar, måtte varda intagen å Frimurarbarnhuset. Läkarebetyg för min dotter äfvensom präst- och rotemansbetyg bifogas. Stockholm den 13 April 1908. 

Judith Charlotta Söderström 
Adr. Maria Sjukhus

Med ansökan skickades också läkarintyg som visade att dottern var frisk. 
Barnhemmet beviljade ansökan och den 16 juli togs Karin Maria Charlotta in på barnhuset. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad