Foto av Gerhard Magnusson
Foto
Fotograf: Sjöman, Rosalie (1833-1919). Stockholms stadsarkiv

Gerhard Magnusson vid Frimurarbarnhuset, 1888.

Teckning av Rosalie Sjöman, Regeringsgatan 6, Stockholm. Gerhard Magnusson var barnhusbarn mellan 1880 och 1888. Han blev senare direktör och var bosatt på Karlavägen 28.

Gerhard Magnusson var son till en brädgårdsarbetare och han skrevs 1880 in som elev vid Frimurarbarnhusets skola i Kristineberg på Kungsholmen. Vid sexton års ålder blev han stilgjutare vid P.A. Norsteds Söner AB. Han övergick 1898 till Arbetarnas tryckeri och avancerade i början av 1900-talet i olika befattningar vid tidningen Social-Demokraten, där han blev chefredaktör 1909. Han satt i Stockholms stadsfullmäktige mellan 1910 och 1920.

Han lämnade 1920 samtliga befattningar på grund av inblandning i tvivelaktig affärsverksamhet under första världskriget. Det skedde efter en undersökning som utförts på uppdrag av den socialdemokratiska partikongressen 1920. Gerhard Magnusson skrev 1920-1924 trebandsverket Socialdemokratien i Sverige. Han avled 1940.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad