Omslagsbild 250 år i barmhärtighetens tjänst
Litteraturtips
Författare: Flera författare. Stockholms stadsbibliotek

250 år i barmhärtighetens tjänst : Frimurarnas barnhusverksamhet

I nästan 200 år, från 1753 fram till 1940-talet, drev Frimurarorden olika barnhem i Stockholm.  Ett av dem låg i Kristineberg. I den här boken berättas om hur livet var för de barn som varken hade hem eller föräldrar att bo hos. Vilka var barnen som kom till barnhemmen? Hur var deras hälsa? Hur kunde en dag se ut? Foton och andra bilder illustrerar. Boken innehåller också ett personregister och en sammanfattning på engelska. 404 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad