Litteraturtips

250 år i barmhärtighetens tjänst : Frimurarnas barnhusverksamhet

I nästan 200 år, från 1753 fram till 1940-talet, drev Frimurarorden olika barnhem i Stockholm.  I den här boken berättas om hur livet var för de barn som varken hade hem eller föräldrar att bo hos. Vilka var barnen som kom till barnhemmen? Hur var deras hälsa? Hur kunde en dag se ut? Foton och andra bilder illustrerar. Boken innehåller också ett personregister och en sammanfattning på engelska. 404 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.