Planritning av Prins Eugens Sällskapsvåning på Waldemarsudde från 1915.
Ritning
Arkitekt: Boberg, Ferdinand (1860-1946). Prins Eugens Waldemarsudde

Plan av Prins Eugens Sällskapsvåning, Waldemarsudde

Åren 1903-1905 lät prins Eugen uppföra sitt nya hem på Waldemarsudde. En palatsliknande villa som alltsedan prins Eugens dagar gått under benämningen Slottet. Eugen anlitade sin gode vän, arkitekten Ferdinand Boberg för uppdraget. Den planlösning som prins Eugen och Boberg tillsammans kom fram till är i stort sett oförändrad. Endast några få anpassningar gjordes i samband med att Waldemarsudde övergick från att vara ett konstnärshem till att bli ett offentligt konstmuseum 1948.

Planritningen visar entréplanet på Prins Eugens Waldemarsudde med Sällskapsvåningen, huvudentrén med tambur och trapphus samt köket med tillhörande personalutrymmen. Det ursprungliga köket rymmer i dag museets café och restaurang som passande nog går under namnet ”Prinsens kök”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad