Omslagsbild Levande stad
Litteraturtips
Författare: Anderson, Carl Albert (1899-1968). Stockholms stadsbibliotek

Levande stad : en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli 1959 / Carl Albert Anderson

Det här är en samling personliga betraktelser över Stockholm, av bland andra Evert Taube och Hjalmar Mehr. Det handlar om allt från Bellmanssång till stadsplanering! Några kapitel är faktabetonade, andra mer som kåserier eller noveller, men alla är lika intressanta och tillför kunskap om huvudstaden

Boken är tillägnad Carl Albert Anderson som var politiker och bland annat Stockholms stadsfullmäktiges ordförande 1942-68. Den är illustrerad med teckningar av Adolf Hallman. 281 sidor.

Innehåll
Tage Erlander, Det värmländska ursprunget
Carl-Fredrik Ahlberg, Stadslandskapet Stockholm
Sigfrid Siwertz, Stockholms vattenvärld
Evert Taube, Ynglingasjälens förtjusning i en arkipelag
Erik Asklund, Minnets broar
Axel Dahlberg, Trädgårdsstaden
Nils Sterner, Ytterstadens stadsbild och miljö
Pär Rådström, En marsdag 1959
Eskil Sundahl, Butiken i gatubilden
Per Anders Fogelström, Söder, mänskligt ofullkomligt – men ändå!
Albin Johansson, Kapten Knut Lindmarks iakttagelser under en promenad till Mosebacke 1880
E. H. Thörnberg, En femtonårig pojke, ”som till Stockholm kom”
Sven Ulric Palme, Det hände på sommaren 1909
Martin A. Ohlsson, De stora utställningarna
Sture Bergel, Bellmanssången i vår tid
Joakim Garpe, Stockholms förvandling och stadsbilden
Gösta Selling, Till stadens heder och prydnad
Gotthard Johansson, Innerstadens framtid
Sven Markelius, Idéer och verklighet i stadsplaneringen
Hjalmar Mehr, Stad att leva i
Subskribenter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad