Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Johansson, Albin (1886-1968). Stockholms stadsbibliotek

Kapten Knut Lindmarks iakttagelser under en promenad till Mosebacke 1880

Följ med på en vandring i det tidiga 1880-talets Stockholm! Författaren skriver om en påhittad promenad med ingenjören Knut Lindmark, Katarinahissens skapare. Hur såg staden ut på den här tiden och vilka tankar kan ha rört sig i Lindmarks huvud? Det blir en spännande betraktelse över Stockholms kommunikationer men även invånarnas liv och kända händelser, platser och personer:

Varför tog jag inte omnibussen? Den hade jag ju kunnat gå på vid Ladugårdslandstorget och för högst en tolvskilling fått åka till Slussen. Det är väl samma biljettpris från Ladugårdslands torg som från utgångsplatsen Fredrikshov. Det antog Lindmark. Men nu var det gjort. För övrigt hade han under sin promenad inte sett någon buss. Den omnibusslinje, som August Blanche skildrar, hade liksom så många andra upphört. Och samma öde skulle drabba all efterföljande försök med hästdragna omnibusslinjer. De kunde inte bestå i konkurrensen med hästdragna spårvagnar och droskor.

15 sidor.

Utdrag ur Anderson, Levande stad : en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli 1959. – 1959. – S. 137-152

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad