Omslagsbild kapitel
Litteraturtips

De stora utställningarna / Martin A. Ohlsson

I det här kapitlet återskapas scener från de stora stockholmsutställningarna 1866, 1897, 1909 och 1930. Vad innehöll de olika utställningarna? Vad skiljde dem åt? Hur tänkte arrangörerna och vad tyckte besökarna? :

Talar man idag med någon som upplevt ”1897” får hans ögon ett lyriskt skimmer. Minnena stiger – han berättar om sagogrotta, Gamla Stockholm, frankfurterkorv (den gjorde sin debut i Stockholm på utställningen), han fortsätter med linbanan och Camera obscura, talar om att han i slottet Tre kronor fått uppleva de så kallade X-strålarna (det vill säga röntgenstrålarna) och att han där också varit på ”Lumières kinematograf”. Här kan parentetiskt nämnas, att vårt lands första journalfilm upptogs vid invigningen av utställningen. År 1866 hade ögonblicksfotografiet varit sensationen!

18 sidor.

Utdrag ur Anderson, Levande stad : en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli 1959. – 1959. – S. 185-202

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Det inre af industri-byggnadens midtelskepp. Litografi rörande Stockholmsutställningen 1866 Illustrerad Tidning, nr 30 den 4 augusti 1866.

Det inre af industri-byggnadens midtelskepp. Litografi rörande Stockholmsutställningen 1866 Illustrerad Tidning, nr 30 den 4 augusti 1866.

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Konstindustriutställningen 1909, Frisens Park

Konstindustriutställningen 1909, Frisens Park

Levande stad : en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli 1959 / Carl Albert Anderson

Levande stad : en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli 1959 / Carl Albert Anderson

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Stockholmsutställningen 1897, Gamla Stockholm

Stockholmsutställningen 1897, Gamla Stockholm

Stockholmsutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1930  från musikpaviljongen österut åt festplatsen med Paradiset, huvudrestauranten och reklammasten

Stockholmsutställningen 1930 från musikpaviljongen österut åt festplatsen med Paradiset, huvudrestauranten och reklammasten