Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Ohlsson, Martin Arvid (f. 1914). Stockholms stadsbibliotek

De stora utställningarna / Martin A. Ohlsson

I det här kapitlet återskapas scener från de stora stockholmsutställningarna 1866, 1897, 1909 och 1930. Vad innehöll de olika utställningarna? Vad skiljde dem åt? Hur tänkte arrangörerna och vad tyckte besökarna? :

Talar man idag med någon som upplevt ”1897” får hans ögon ett lyriskt skimmer. Minnena stiger – han berättar om sagogrotta, Gamla Stockholm, frankfurterkorv (den gjorde sin debut i Stockholm på utställningen), han fortsätter med linbanan och Camera obscura, talar om att han i slottet Tre kronor fått uppleva de så kallade X-strålarna (det vill säga röntgenstrålarna) och att han där också varit på ”Lumières kinematograf”. Här kan parentetiskt nämnas, att vårt lands första journalfilm upptogs vid invigningen av utställningen. År 1866 hade ögonblicksfotografiet varit sensationen!

18 sidor.

Utdrag ur Anderson, Levande stad : en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli 1959. – 1959. – S. 185-202

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad