Text

På Hasselbacken och operakällaren, i "Grand" och på bolagskrogen / Claës Lundin

Här får vi följa med författaren till några av de anrika gamla restaurangerna. Det hinns också med besök på flera mindre glamorösa källarkrogar. På så sätt fås en inblick i krogvanor, exempelvis vad man åt och drack på 1880-talet.

De så kallade bolagskrogarna är en speciell företeelse. De drev av Stockholms utskänkningsaktiebolag som var ett allmännyttigt bolag med folknykterhetssyften. De skulle servera och sälja brännvin och andra destillerade drycker i sina lokaler. De skulle inte göra någon vinst på spriten.
29 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 54-82

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Hasselbackskungens" hus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargatan

"Hasselbackskungens" hus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargatan

Interiör av Hotel Rydbergs matsal, Gustaf Adolfs Torg 24

Interiör av Hotel Rydbergs matsal, Gustaf Adolfs Torg 24

Interiör från restaurang Hasselbacken på Djurgården

Interiör från restaurang Hasselbacken på Djurgården

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Stockholmska skuggsidor: skildringar i breda penndrag ur hufvudstadslifvet på hoteller, schweitzerier, kaféer, "nykterhetsvärdshus", billiarder, krogar, kommissionskontor och lånekontor, jemte en sotritning ur en "inneboendes" lif.

Stockholmska skuggsidor: skildringar i breda penndrag ur hufvudstadslifvet på hoteller, schweitzerier, kaféer, "nykterhetsvärdshus", billiarder, krogar, kommissionskontor och lånekontor, jemte en sotritning ur en "inneboendes" lif.

Vinterträdgården i Grand Hôtel Royal vid Södra Blasieholmshamnen

Vinterträdgården i Grand Hôtel Royal vid Södra Blasieholmshamnen