Prins Eugens målning föreställer utsikten från Waldemarsudde söderut mot oljefabriken på Henriksborg vid Danviken.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Utsikt mot oljefabriken från Waldemarsudde

Konstnär: Prins Eugen (1865–1947)

Titel: Rökar, Oljefabriken

Teknik: Olja på duk

Mått: 130x160 cm

Prins Eugens målning föreställer utsikten från Waldemarsudde söderut över vattnet, mot oljefabriken på Henriksborg vid Danviken. Det är skymning och den svarta röken från den stora fabrikens skorsten tornar upp sig på den mörkblå himlen. En passerande ångbåt lämnar en ljus rökpelare efter sig. Det ligger snö på mark och hustak, och i de mörka vågorna speglas ljuset från byggnaderna nere vid vattnet. Till vänster i bilden, på närmare håll, ses en segelbåt på väg in mot Stockholm.

För prins Eugen erbjöd utsikten söderut från Waldemarsudde inspiration till flera stämningsfulla motiv i grynings- och skymningsljus. I den här målningen har Eugen intresserat sig för kontrasterna mellan den mörka tunga fabriksröken och ångbåtens ljusa flyktiga rökpelare samt mellan himlens blå-svarta toner och det inbjudande varma ljuset från fönstren som också reflekteras i vattnet.

Prins Eugens målning vittnar om en tid då småskalig industri växte fram i lantliga miljöer utanför Stockholm - områden som i dag utgör stadsnära bostadsområden. Till den nedre bebyggelsen vid vattnet hör ett oljeslageri för förädling av lin- och rapsolja, som uppfördes av firman G. Sommelius när de övertog Henriksborg 1887. Intill fabriken ligger en äldre byggnad från 1700-talet som Sommelius använde till arbetarbostäder för sina anställda. År 1894 ombildades firman till Aktiebolaget Sommelii Fabriker och en ny stor oljefabrik uppfördes på berget för tillverkning av linoleummattor, vaxdukar och andra oljeimpregnerade artiklar. Det är denna fabrik som släpper ut den mörka röken i Eugens målning. Fabriksanläggningen övertogs 1916 av Svenska Oljeslageriaktiebolaget och var i drift fram till 1960-talet då den stora fabriken på höjden revs och ersattes av ett bostadsområde.

Fabriksarbetarna vid förra sekelskiftet hade som regel långa och krävande arbetspass under mycket svåra förhållanden. I prins Eugens målning framgår emellertid ingenting av detta, för honom erbjöd fabrikens upplysta fönster i skymningen en stämningsfull upplevelse på avstånd, långt ifrån den dokumentära realismen.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad