Prins Eugens kolteckning med krita skildrar utsikten mot Stockholms inlopp från slottsterrassen på Waldemarsudde i skymningen.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Utsikt över slottsterrassen, Waldemarsudde

Konstnär: Prins Eugen (1865–1947)

Titel: Ljussken över terrassen
Teknik:  Kol och krita på papper
Mått: 75 x 87 cm

 

Prins Eugens kolteckning med krita skildrar utsikten mot Stockholms inlopp från slottsterrassen på Waldemarsudde i skymningen. Mörkret sänker sig över landskapet och vi kan endast ana ljuset från staden som speglas i vattnet. Terrassen lyses delvis upp av ljuset inifrån Eugens nya hem.

Denna kolteckning med inslag av krita tillkom samma år som prins Eugen flyttade in i sitt nybyggda hem på Waldemarsudde. Liksom verkets titel antyder så är det ljusskenet över terrassen som främst fångat Eugens intresse. Men stadens skimrande ljus vid horisonten och himlens skiftande blå-svarta toner bidrar lika mycket till motivets stämningsfulla uttryck. Hela kompositionen bygger på kontraster mellan ljus och mörker, varma gula och kalla blå toner i kombination med den uttrycksfulla teckningen.

Vid sekelskiftet 1900 hade prins Eugen etablerat sig som en av landets ledande landskapsmålare. Liksom nationalromantikens konstnärer hade han övergivit realismens dagsljusmåleri till förmån för skildringar av det mer poetiska grynings- och skymningsljuset. En konstnärlig hållning som speglas i en rad stämningsfulla kolteckningar i kombination med krita eller akvarell som Eugen gör vid denna tid, däribland Ljussken över terrassen

Prins Eugen bodde och verkade på Waldemarsudde fram till sin död 1947. Genom åren skapade han ett allkonstverk på Waldemarsudde där konst, arkitektur och växtlighet samspelade i en vacker helhet. En hel del har förändrats i trädgården sedan denna kolteckning gjordes 1905. Men det lilla trädet i teckningens mitt står ännu kvar, i dag är det en stor praktfull kastanj som sätter sin karaktär på terrassen.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad