Trappa och pelare vid ingången
Foto

Waldemarsudde, exteriör, huvudingången från norr