Ritning till radhus som visar fasader till två radhus som ingår i en länga med flera radhus. Entréfasad och trädgårdsfasad visar yttersta gavelradhuset och huset bredvid, men resten av längan visas inte. Ritningen visar både övre plan och nedre plan för ett hus, samt gavelfasad och sektion.
Ritning
Arkitekt: Höjer och Ljungqvist (arkitektfirma), Höjer, Jon (1922-2014), Ljungqvist, Sture (1921-2004). Stockholms stadsarkiv

Ritning till radhus i Bredäng från 1967

Bygglovsritning till radhus på Tankebyggarbacken 101 i Bredäng. Radhusområdet på Tankebyggarbacken uppfördes under miljonprogrammet och ritades av arkitektfirman Höjer och Ljungqvist.

Ritningen är en typritning till hela radhusområdet på Tankebyggarbacken (kvarteren Augustibröderna, Februaribröderna, Tankebyggarorden och Vapenbröderna). Den visar både planer, sektion och fasader.

Miljonprogrammet är ett sammanfattande namn på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964-1975. Den innebar att man inom en 10-årsperiod (1965-1974) skulle bygga en miljon bostäder.

Ofta visas väldigt stora hus som exempel på miljonprogrammets byggande. Men många av husen var småhus. Under de så kallade rekordåren 1961-1975 (där miljonprogrammet ingår) var småhus ungefär en tredjedel av alla hus som uppfördes.

Småhus och flerbostadshus?

Småhus är ett samlingsnamn på friliggande enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus. Småhus kallas antingen enbostadshus eller tvåbostadshus beroende på om de innehåller en eller två lägenheter. Ett bostadshus som innehåller tre eller fler lägenheter (undantaget radhus) kallas flerbostadshus. 

Under ”Mer i Stockholmskällan” finns även ritning till flerbostadshus i Bredäng från 1964.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad