Foto
Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Spårvägsmuseet

Flygfoto över Bredäng 1965

Utsikt från norr mot söder. Den stora byggnaden som är under uppförande är den blivande Bredängsskolan som har fastighetsbeteckningen Concordia 4. Den avlånga byggnaden är fastigheten Svenska Gillet 1. De två fyrkantiga husen kallas Ljusets Bröder 1 och Concordia 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad