Intyg.
Text

Hyresvärden vitsordar Fru Hammarström som är anklagad för olaglig ölförsäljning

Hösten 1894 är Lovisa Hammarström i Årstaäng anklagad för olaglig ölförsäljning och för att skapa oordning och fylla i grannskapet. I det här brevet får Hammarström stöd av sin hyresvärd.

Brevet renskrivet:

Afskrift
Intyg:

På begäran får undertecknad intyga, att Fru Lovisa Hammarström som af mig hyrt lägenhet i N:o 1 Kilen, Årsta äng i Bränkyrka församling, och alltsedan hon i ofvannämde egendom inflyttat, warit till min fulla belåtenhet som hyresgäst och att ingen inom egendomen boende hyresgäst, utom Skomakaren Per Adolf Berlin haft något mot henne att anmärka.

Hvad angående försäljning af maltdrycker, får jag på edlig förpliktelse intyga att aldrig har jag sett någon oordning förekomma sedan hon hyrt hos mig, utan dess bättre der nu råder lugn.
Stockholm den 19 November 1894.
G. A. Tholén

Vice wärd.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anklagade ölförsäljaren Fru Hammarström försvaras av grannar

Anklagade ölförsäljaren Fru Hammarström försvaras av grannar

Anonym brevskrivare uppmuntrar skilsmässa

Anonym brevskrivare uppmuntrar skilsmässa

Brännkyrka kommunalnämnd förbjuder fru Hammarströms ölförsäljning i Liljeholmen

Brännkyrka kommunalnämnd förbjuder fru Hammarströms ölförsäljning i Liljeholmen

Fru Hammarström ber Länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att förbjuda hennes ölhandel

Fru Hammarström ber Länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att förbjuda hennes ölhandel

Fru Hammarström ifrågasätter kommunens beslut att förbjuda hennes ölhandel

Fru Hammarström ifrågasätter kommunens beslut att förbjuda hennes ölhandel

Kungliga Befallningshavande fastslår förbudet för Fru Hammarström att sälja öl

Kungliga Befallningshavande fastslår förbudet för Fru Hammarström att sälja öl

Make skriver till sin hustru om anonymt brev med hårda ord om hustrun

Make skriver till sin hustru om anonymt brev med hårda ord om hustrun

Protest mot fru Hammarströms ölförsäljning i Liljeholmen

Protest mot fru Hammarströms ölförsäljning i Liljeholmen