Brev till stöd för Fru Hammarström.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anklagade ölförsäljaren Fru Hammarström försvaras av grannar

Hösten 1894 protesterade många boende i Liljeholmstrakten mot Fru Lovisa Hammarströms försäljning av öl. De missnöjda klagade på att ölhandeln ledde till bråk och stök i området. Till försvar för Fru Hammarström skickades denna skrift in till myndigheterna, signerad av flera människor i grannskapet.

Texten renskriven:

På begäran af Hustru Lovisa Hammarström, hvilken under flera år vid Åstaäng och nu i huset N:o 1 Kilen derstädes idkar diversehandel, vilja undertecknade härigenom intyga och konstatera att i strid med vissa namngifna personers hos sockens kommunalnämnd hafda uppgifter, bemälda Hustru Hammarström under sin långvariga vistelse i vårt omedelbara grannskap, städse gjort sig känd för hedrande vandel och exemplariskt ordningssinne samt hvad vi med visshet kunna betyga icke vid sin handels utöfvande medelst lagstridig ölförsäljning vållat eller befrämjat osedlighet eller annan oordning inom vårt samhälle utan har hon deremot vid utlemning af maltdrycker visat sig mera noggrann än andra, och icke tillåtit förtäring deraf, hvarken inom eller utom den lägnehet hon bebor.
Årstaäng den 26 Oktober 1894.

Enligt mitt förmenande är det mera stilla vid Kilen No 1 nu än det varitt de sednaste 11 år som jag är bosatt här.
Gustaf Strandberg, Vega, O.Haglund årstaäng No 2

Intygas som ovan
Ida Pettersson Idaborg

Enligt min upfattning är bemälde Fru Hammarström ej någon person som gjort sig på något sätt skyldig till befrämjande af osedlighet.
E. A. Karlsson,
Anneberg

Jag Matilda Öberg intygar på Ed att ej har intygas at ej oordädliet här
Matilda Öberg

Intygas som ovan L. T. Pettersson

Jag som granne har ei opserverat nogen osedlihet intygar
Årstaäng No 1 Kilen
A C Algren

Mig veterligen har ej genom ofvannämde Fru Hammarströms handel någon osedlighet eller oordning befrämjats.
Liljeholmen Marieberg
D. A. Eng Munthe

W. Kvarnström

Intygas som ovan
G Blomqvist
F G Blomqvist
Wilhelmina Nilson
A Gustafson
i Hult

Undertecknad intygar lika med Herr Gustaf Stranderg Vega

Trädgårdsmästare Johan Svenson
Årstaskog

under denna tid jag varit boende här instämmes med ofvanstående
Svarfvare K Nilsson
Årstaskog No 5

lika mid min man intygar jag
Fru Maria Nilsson Årstaskog N:o 5

Intygar som om Åvan
C J Lindblom

J. Johansson

V Stolts

Undertecknad har under tiden jag var boende vid Liljeholmen ej haft någon molerk af Fru Hammarströms affär
intygar
Georg Schmidt
Annelund Nr 2

Intygar som åfvan Marie Schmidt 

Undertäcknad intygar att ej af nämda fru Hammarström i osedighet blifvit begånget i vårt granskap
V. Alwin [osäker tydning]
Alfridaberg

Intyga som ofvan
Ina Alenius
A F Andersson

Undertecknad får här med intyga hvad som beträfar Med Osedlighet hoss fru Hammarström kan jag så bestrida hon har varit Redbar på den tid jag Lärt tjäna fru hamarström på 10 års tid
J F Johansson Edlalund
den 29/9 1894

Intygas som ofvan
Herma Allvin

Carl Jansson Jansson

B G Blom
Husägare för egendomen No Kilen vid Årsta Äng Liljeholmen

Lovisa Olsson

Wilhmina Linström

Intygas som ofvan
N. Jonsson Kappella

F. E. Carlsson No 28
Årstaäng

Gustaf Andersson
A. W. Fredriksson

C. J. Jansson

Folke Lindén

Förestående kan jag, såsom granne i många år, till Fru Hammarströms fördel intyga:
Fru Anna Sofia Stoltz, Catrinelund
L. J. Andersson, Sjövik
Carl Magnus Schön, Årstaskog

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad