Fotografi av kaffepaus på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1930
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kaffepaus på Fogelstad

Fotografi av pedagogen och rektorn Honorine Hermelin (tredje från vänster) tillsammans med några okända kvinnor taget vid kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.

Hermelin var rektor vid medborgarskolan som hon grundade tillsammans med Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren. Skolan grundades 1921 då de fem frisinnade kvinnorna ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför. Vid skolan hölls kurser regelbundet från 1925 fram till 1954 och fotografiet är taget vid ett kurstillfälle 1930 där ordföranden för Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm deltog, Edith Lindblom. Därför finns fotografiet i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv.

Vid kurserna avhandlades ämnen såsom historia, medborgarskap, psykologi, samhällsvetenskap och politik, men kursdeltagarna ägnade sig även åt musik, sång, konst och muntlig framställning. Vid skolan gästföreläste även många andra kvinnor som på olika sätt var engagerade i kvinnorörelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad