Gruppbild från Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1930
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gruppbild från Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Gruppfotografi av kursdeltagare vid Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, taget 1930. På fotografiet syns också Honorine Hermelin (tredje från vänster i främre raden) och Ebba Holgersson (nionde från vänster i bakre raden).

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad grundades av Honorine Hermelin, Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren och Elin Wägner. Skolan grundades 1921 då de fem frisinnade kvinnorna ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför. Vid skolan hölls kurser regelbundet från 1925 fram till 1954 och fotografiet är taget vid ett kurstillfälle 1930, där ordföranden för Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm deltog, Edith Lindblom. Därför finns fotografiet i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv. Ebba Holgersson var lärare och lokalpolitiker från Blekinge, och arbetade som fast lärare på medborgarskolan.

Vid kursera avhandlades ämnen såsom historia, medborgarskap, psykologi, samhällsvetenskap och politik, men kursdeltagarna ägnade sig också åt musik, sång, konst och muntlig framställning. Vid skolan gästföreläste också många andra kvinnor som på olika sätt var engagerade i kvinnorörelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad