Gruppbild från Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1930
Foto

Gruppbild från Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Gruppfotografi av kursdeltagare vid Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, taget 1930. På fotografiet syns också Honorine Hermelin (tredje från vänster i främre raden) och Ebba Holgersson (nionde från vänster i bakre raden).

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad grundades av Honorine Hermelin, Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren och Elin Wägner. Skolan grundades 1921 då de fem frisinnade kvinnorna ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför. Vid skolan hölls kurser regelbundet från 1925 fram till 1954 och fotografiet är taget vid ett kurstillfälle 1930, där ordföranden för Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm deltog, Edith Lindblom. Därför finns fotografiet i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv. Ebba Holgersson var lärare och lokalpolitiker från Blekinge, och arbetade som fast lärare på medborgarskolan.

Vid kursera avhandlades ämnen såsom historia, medborgarskap, psykologi, samhällsvetenskap och politik, men kursdeltagarna ägnade sig också åt musik, sång, konst och muntlig framställning. Vid skolan gästföreläste också många andra kvinnor som på olika sätt var engagerade i kvinnorörelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

Elin Wägner vid Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Elin Wägner vid Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

En fortsättningskurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1930

En fortsättningskurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1930

En sommarkurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944

En sommarkurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944

Fogelstadgruppen
Tema

Fogelstadgruppen

Fem liberala kvinnor startade Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1921, samma år som kvinnor i Sverige fick rösträtt. Vid skolan kunde kvinnor gå kurser i historia och samhälls…

Honorine Hermelin - rektor för Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Honorine Hermelin - rektor för Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Kaffepaus på Fogelstad

Kaffepaus på Fogelstad

Kurser på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944 och 1945

Kurser på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944 och 1945

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad verksamhetsberättelse 1930

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad verksamhetsberättelse 1930

Sång till Fogelstad medborgarskola

Sång till Fogelstad medborgarskola