Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad verksamhetsberättelse 1930
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad verksamhetsberättelse 1930

Verksamhetsberättelse för verksamheten vid kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad från 1930. Medborgarskolan grundades 1921 av fem frisinnade kvinnor: Honorine Hermelin, Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm och Elin Wägner. Kvinnorna ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför. 

I skriften beskrivs vilken verksamhet och vilka kurser som har bedrivits på skolan under året. Bland annat har kurserna omfattat ämnena historia, medborgarskap, politik, svenska språket, men också musik och praktiskt arbete såsom hemskötsel.

I skriftens början beskrivs också syftet med skolan och utbildningen där:

Skolan vill ge sitt bidrag i arbetet för att bakom vårt medborgarskap måtte stå självständiga och ansvarsfyllda människor.

Skolan vill samla människor från olika arbetsfält och livsområden, från landsbygd och städer, till gemensamma studier och ömsesidigt utbyte. Den vill söka samarbetet mellan hemmet och samhället, mellan den enskilde och det allmänna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad