Fotografiet föreställer slottsterrassen på Waldemarsudde med bronsskulpturen Nike från Samothrake.
Foto

Skulpturen Nike från Samothrake, Waldemarsudde

På sydsidan av Slottet på Waldemarsudde står en kopia i brons av Nike från Samothrake, som är en av västvärldens mest kända skulpturer. Nike var enligt den grekiska mytologin segerns gudinna. Hon är avbildad just när hon landar i fören på en båt med vinden fladdrande i hennes klädnad. Originalskulpturen är huggen i marmor och restes omkring 190 f. Kr. av invånarna på den grekiska ön Samothrake för att högtidlighålla minnet av segern i ett sjöslag.

Det finns inga uppgifter bevarade om vem som gjort skulpturen. Men eftersom den är mycket skickligt utförd vet man att det måste varit en av den tidens främsta bildhuggare som gjort den. Från början hade skulpturen både armar och huvud, men trots omfattande utgrävningar på platsen har man bara funnit delar av hennes högra hand. 

Nike är placerad till höger om dörrarna som leder ut från Salongen till slottsterrassen och utgör en del av Slottets fasta utsmyckning. Waldemarsuddes Nike är en avgjutning efter originalet i marmor som grävdes fram på Samothrake år 1864. Eftersom den arkeologiska utgrävningen som fann Nike leddes av en fransman, så skickades skulpturen till Frankrike, något som var helt naturligt på den tiden. Hade skulpturen hittats idag hade den blivit kvar i Grekland. I Frankrike kom Nike att ingå i konstmuseet Louvrens samlingar i Paris och det var därifrån som prins Eugen beställde sin kopia i brons som anlände till Waldemarsudde sommaren 1905.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Prins Eugen firar andra världskrigets slut 1945

Prins Eugen firar andra världskrigets slut 1945

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugen på Slottsterrassen under andra världskriget

Prins Eugen på Slottsterrassen under andra världskriget

Prins Eugens Waldemarsudde invigs som offentligt konstmuseum.

Prins Eugens Waldemarsudde invigs som offentligt konstmuseum.

Prins Eugens Waldemarsudde. Antoine Bourdelles (1861-1929) skulptur "Den bågspännande Herakles".

Prins Eugens Waldemarsudde. Antoine Bourdelles (1861-1929) skulptur "Den bågspännande Herakles".

Prins Eugens Waldemarsudde. Skulpturen Nike från Samothrake framför södra fasaden.vid södra fasaden

Prins Eugens Waldemarsudde. Skulpturen Nike från Samothrake framför södra fasaden.vid södra fasaden

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Slottet på Waldemarsudde från söder, 1948

Slottet på Waldemarsudde från söder, 1948