Fotografiet föreställer slottsterrassen på Waldemarsudde med bronsskulpturen Nike från Samothrake.
Foto
Fotograf: Okänd. Prins Eugens Waldemarsudde

Skulpturen Nike från Samothrake, Waldemarsudde

På sydsidan av Slottet på Waldemarsudde står en kopia i brons av Nike från Samothrake, som är en av västvärldens mest kända skulpturer. Nike var enligt den grekiska mytologin segerns gudinna. Hon är avbildad just när hon landar i fören på en båt med vinden fladdrande i hennes klädnad. Originalskulpturen är huggen i marmor och restes omkring 190 f. Kr. av invånarna på den grekiska ön Samothrake för att högtidlighålla minnet av segern i ett sjöslag.

Det finns inga uppgifter bevarade om vem som gjort skulpturen. Men eftersom den är mycket skickligt utförd vet man att det måste varit en av den tidens främsta bildhuggare som gjort den. Från början hade skulpturen både armar och huvud, men trots omfattande utgrävningar på platsen har man bara funnit delar av hennes högra hand. 

Nike är placerad till höger om dörrarna som leder ut från Salongen till slottsterrassen och utgör en del av Slottets fasta utsmyckning. Waldemarsuddes Nike är en avgjutning efter originalet i marmor som grävdes fram på Samothrake år 1864. Eftersom den arkeologiska utgrävningen som fann Nike leddes av en fransman, så skickades skulpturen till Frankrike, något som var helt naturligt på den tiden. Hade skulpturen hittats idag hade den blivit kvar i Grekland. I Frankrike kom Nike att ingå i konstmuseet Louvrens samlingar i Paris och det var därifrån som prins Eugen beställde sin kopia i brons som anlände till Waldemarsudde sommaren 1905.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad