Litteraturtips

Den svenska trädgårdsstaden / Johan Rådberg

"I den svenska småstaden kan man bo i ett litet hus med egen trädgård och på samma gång vistas i en riktig stadsmiljö med gator, gränder och torg. Denna kvalitet har vi tappat bort i våra moderna bostadsområden", skriver författaren Johan Rådberg, som ser den svenska trädgårdsstaden, som den skapades i början av 1900-talet, som ett framtidsalternativ.

I boken beskrivs de ursprungliga trädgårdsstadsprinciperna från England och hur samtidens och framtidens villastad ser ut. En rad svenska exempel räknas upp, där Stockholmsområdet representeras av Gamla Enskede, Enskededalen, Äppelviken, Smedslätten och Ulvsunda. I kapitlet "Enskede banar väg" berättas att Gamla Enskede blev Sveriges första trädgårdsstad under början av 1900-talet, en stor satsning även med internationella mått mätt: "En arbetsstyrka på som mest 340 man arbetade med att anlägga vägar, dra ledningar, bygga en pumpstation och gräva grunder för hus. På fyra år hade man byggt upp ett litet samhälle med över fyrahundra hus, ett torg med butiker och kaféer och en egen spårvagnslinje." 159 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

Gamla Enskede : Sveriges första trädgårdsstad / text: Suzanne Lindhagen

Gamla Enskede : Sveriges första trädgårdsstad / text: Suzanne Lindhagen

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Vue af Äppelvikens gård

Vue af Äppelvikens gård