Litteraturtips
Författare: Rådberg, Johan (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Den svenska trädgårdsstaden / Johan Rådberg

"I den svenska småstaden kan man bo i ett litet hus med egen trädgård och på samma gång vistas i en riktig stadsmiljö med gator, gränder och torg. Denna kvalitet har vi tappat bort i våra moderna bostadsområden", skriver författaren Johan Rådberg, som ser den svenska trädgårdsstaden, som den skapades i början av 1900-talet, som ett framtidsalternativ.

I boken beskrivs de ursprungliga trädgårdsstadsprinciperna från England och hur samtidens och framtidens villastad ser ut. En rad svenska exempel räknas upp, där Stockholmsområdet representeras av Gamla Enskede, Enskededalen, Äppelviken, Smedslätten och Ulvsunda. I kapitlet "Enskede banar väg" berättas att Gamla Enskede blev Sveriges första trädgårdsstad under början av 1900-talet, en stor satsning även med internationella mått mätt: "En arbetsstyrka på som mest 340 man arbetade med att anlägga vägar, dra ledningar, bygga en pumpstation och gräva grunder för hus. På fyra år hade man byggt upp ett litet samhälle med över fyrahundra hus, ett torg med butiker och kaféer och en egen spårvagnslinje." 159 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad