Foto

Gamla Enskede

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Stora Gungans väg 2 (Grepen 17), Gamla Enskede)

är Stockholms första trädgårdsstad, byggd enligt P O Hallmans stadsplan från 1908 med förebilder från England och Tyskland.Befolkningsökningen gjorde att staden måste växa utanför tullarna. Genom den nybildade Tomträttskassan kunde egnahemsbyggaren få ekonomisk hjälp att bygga något av de 18 typhus, villor eller parhus, som man kunde välja bland. Radhusen på Margaretavägen var bland de första i landet. Här i centrum låg postkontor, en missionskyrka och flera affärer. Konsumhuset uppfördes 1913 för Konsumentföreningen Thule, den första i sitt slag utanför tullarna.
 

Stockholm’s first garden-city suburb was inspired by urban planners in Britain and Germany. Local people built their own family houses, based on one of 18 approved designs.The scheme included Sweden’s first terrace houses as well as shops and public buildings. (2014)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

 Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Enskede småstugeområde i det inre av kvarteret Rödlöken under byggnad, från gamla dammen mot söder

Enskede småstugeområde i det inre av kvarteret Rödlöken under byggnad, från gamla dammen mot söder

Gamla Enskede / Stockholms stadsmuseum

Gamla Enskede / Stockholms stadsmuseum

Handelsvägen 48-56 Enskede 1910

Handelsvägen 48-56 Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Områdesprogram för Enskede 1997

Områdesprogram för Enskede 1997

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Sockenvägen, Gamla Enskede

Sockenvägen, Gamla Enskede

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.

Trädgårdsstaden
Tema

Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden skulle efterlikna en småstad - små trevliga hus med trädgård.