Text
Författare: Andersson, Mathilda. Stockholms stadsarkiv

Brev från Mathilda Andersson till polisens prostitutionsavdelning, 1886

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de regelbundet genomgå gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen. Ibland var det män som drabbats av någon könssjukdom som ville anmäla en kvinna de köpt sex av. Det här brevet är dock från Mathilda Andersson som av allt att döma var inskriven på besiktningsbyrån. Hon beklagar att hon inte kan komma på besiktning eftersom hon vrickat foten. Dessutom vill hon ha hjälp att få tag i en stulen kappa:

Stockholm dän 4/1 86

Snälla Herr Komisarien

Jag får om talla att jag har wrickatt mig i min fott så att jag ej kan gå till Dockton före julen men så fort jag kan gå så kommer jag till eder ock äwen får jag fråga om Angnis Wicksten är häktad hon lånte min kappa så nu har jag ingenting till att ha på mig en gång när jag blir så golik så jag kan gå mån goda Herr bed någon utaf Herrarna att dem äro snälla ock tar reda på min kappa för jag har ej någon till att sjicka

beder wäneligen Mathilda Andersson


På baksidan av brevet talar hon om var hon bor:

min adräs är Stora Bondegatan 605

65 öwer gården [oläsligt] trappa up Johanson


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad