Motivet visar fallfärdiga ruckel till hus i Vita Bergen. I fonden Katarina kyrka.
Bildkonst
Konstnär: Ahlgrensson, Fritz (1838-1902). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Vita Bergen i riktning mot Katarina kyrka

Konstnär: Ahlgrensson, Fritz (1838-1902)
Teknik: olja på duk
Mått i mm: 1410x83

I Stadsmuseets samlingar finns ett drygt 30-tal akvareller av Fritz Ahlgrensson i form av stads- och gatuvyer. Han gjorde dem mot slutet av sitt liv och de skildrar olika platser i staden. Särskilt intresserade han sig för att dokumentera bebyggelsen på Åsöberget och Vita Bergen. Dessa områden som då låg i Stockholms utkant var otillgängliga och hårt utsatta för väder och vind. Här bodde hamnarbetare och fabriks- och verkstadsarbetare i enkla trähus.

I museets ägo finns också denna målning i olja som är gjord ett par decennier före akvarellerna. Fundera kring vad det är som konstnären har valt att lyfta fram. Skildringen av rucklen, de fallfärdiga skjulen och uthusen och den leriga och steniga vägen står i bjärt kontrast till den gryende dagen och staden i fjärran. Kanske ville konstnären visa en stad i förändring. 

Kring sekelskiftet ägnade sig många konstnärer och författare åt att skildra det kraftigt växande och urbana Stockholm. Men här finns ingenting av den borgerliga flanörens blick. Nej, istället har konstnären valt att visa hur människor i dess utkant bodde och levde. Vi ser här en man och en kvinna som har samlat ved. De promenerar förbi ett hus där vi svagt skymtar en kvinna på gården. Kanske matar hon hönsen.

Ahlgrensson var främst en hyllad dekorationsmålare som arbetade vid teatern. Huvudsakligen var han anställd vid Kungliga teatern i Stockholm och Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Han betraktades som en av de ledande dekorationsmålarna under 1800-talet, men är i det närmaste bortglömd idag. Hans son Björn Ahlgrensson som var en av medlemmarna i värmländska Rackstadgruppen är mer ihågkommen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad