Trähusbebyggelse i Vita Bergen, hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargatan.
Bildkonst
Konstnär: Ahlgrensson, Fritz (1838-1902). Stadsmuseet i Stockholm

Hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd. På krönet Bergsprängargränd 2

Konstnär: Ahlgrensson, Fritz
Teknik: Akvarell
Mått i mm:160X240

Jämför denna målning med kvarteret Flintan i Vita Bergen av samme konstnär. Det är samma motiv och samma vinkel men tre år senare. Vi kan lägga märke till vissa skillnader som kan ha att göra med att området har förändrats under de tre år som gått, men det kan också handla om friheter som konstnären tagit sig i återgivningen av motivet.

Vi ser till exempel att huset med flaggstången i den senare målningen tydligt visar att det är ett trähus, medan det i målningen från 1899 inte är lika tydligt. Ögat tolkar lätt den släta fasaden som sten, men det kan också vara konstnären som har valt att inte beskriva fasaden tydligare än så. Vi kan alltså inte utgå helt ifrån vad vi ser. Det krävs ofta andra källor som ger ytterligare information. 

Mer naturtroget framstår fruktträdet och planket till vänster i bilden. I den senare målningen blommar trädet och vi förstår att det är försommar. Men målningen är daterad Stockholm 6/3 1902, vilket inte stämmer med tiden för när fruktträd blommar i Stockholm. Dessutom är flaggstången hissad. Det var inte flaggdag den 6 mars 1902, inte heller den 3 juni 1902 - i händelse konstnären har vänt på siffrorna. Förmodligen har konstnären bara satt dit en flagga på stången för skojs skull. 

 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad