Trähusbebyggelse på Södermalm, hörnet Renstiernas gata och Bergsprängaregatan
Bildkonst

Bergsprängargränd, kvarteret Flintan i Vita Bergen

Konstnär: Ahlgrensson, Fritz (1838-1902)
Teknik: Akvarell 
Mått i mm: 220X312

I Stadsmuseets samlingar finns några akvareller av dekorationsmålaren och teatermannen Fritz Ahlgrensson vars främsta värde ligger i skildringen av trähusbebyggelsen på Södermalm. Här ser vi hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd som leder upp mot Vita Bergen.

Namnet Vita Bergen finns belagt sedan 1819. Platsen har troligtvis fått sitt namn på grund av berggrundens färg. Som vi ser på bilden är det mycket av berget som ligger i dagen. Träspänger leder upp för sluttningen. Där ligger idag Bergssprängartrappan. 

August Strindberg har skildrat fattigdomen och de usla kåkarna i Röda Rummet (1879). Vita Bergen var känt som ett av de fattigaste områdena i staden med mager och obrukbar mark. Husen var enkla skjul och kåkar inkilade i bergsskrevorna. 

Bergsprängargränds trähusbebyggelse finns delvis bevarad och förvaltas av AB Stadsholmen. Fastigheterna består av ett flertal mindre byggnader i Vita Bergen, många uppförda under 1700-talet. Tomterna är små, med staket eller plank och rymmer små trädgårdar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bergsprängargränd 18, kvarteret Barnängen, Södermalm

Bergsprängargränd 18, kvarteret Barnängen, Södermalm

Bergsprängargränd

Bergsprängargränd

Bergssprängare gränd mot öster från Renstjernasgatan.

Bergssprängare gränd mot öster från Renstjernasgatan.

Hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd. På krönet Bergsprängargränd 2

Hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd. På krönet Bergsprängargränd 2

Lotsgatan, kvarteret Tjärhovet större, Södermalm

Lotsgatan, kvarteret Tjärhovet större, Södermalm

Nygats tvärgränd (Katarina). Stockholm 9/9 91.

Nygats tvärgränd (Katarina). Stockholm 9/9 91.

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet / August Strindberg

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet / August Strindberg

Utsikt från Vita Bergen i riktning mot Katarina kyrka

Utsikt från Vita Bergen i riktning mot Katarina kyrka

Vid Bergsprängargatan (Katarina)

Vid Bergsprängargatan (Katarina)

Åsöberget, kvarteret Tjärhovet mindre, Södermalm

Åsöberget, kvarteret Tjärhovet mindre, Södermalm