Trähusbebyggelse i Vita Bergen, i dag Vitabergsparken
Bildkonst

Bergsprängargränd 12, kvarteret Barnängen mindre

Konstnär: Ahlgrensson, Fritz
eknik: Akvarell
Mått i mm: 220X310

I Stadsmuseets samlingar finns några akvareller av Fritz Ahlgrensson vars främsta värde ligger i skildringen av trähusbebyggelsen på Södermalm.

Huset till vänster är Bergsprängargränd 12. Det är rivet och området är nu en del av Vitabergsparken nära Mäster Pers Gränd. På höjden ligger idag Sofia kyrka som uppfördes 1902-1906. 

Enligt den stadsplan som fastställdes 1880 skulle Vita Bergen förvandlas till park. Större delen av trähusbebyggelsen försvann men några bevarades och utgör idag så kallade "kulturreservat". 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bergsprängargränd 18, kvarteret Barnängen, Södermalm

Bergsprängargränd 18, kvarteret Barnängen, Södermalm

Bergsprängargränd, kvarteret Flintan i Vita Bergen

Bergsprängargränd, kvarteret Flintan i Vita Bergen

Bergsprängargränd

Bergsprängargränd

Hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd. På krönet Bergsprängargränd 2

Hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd. På krönet Bergsprängargränd 2

Lotsgatan, kvarteret Tjärhovet större, Södermalm

Lotsgatan, kvarteret Tjärhovet större, Södermalm

Utsikt från Vita Bergen i riktning mot Katarina kyrka

Utsikt från Vita Bergen i riktning mot Katarina kyrka

Vid Bergsprängargatan (Katarina)

Vid Bergsprängargatan (Katarina)

Åsöberget, kvarteret Tjärhovet mindre, Södermalm

Åsöberget, kvarteret Tjärhovet mindre, Södermalm